Betonnen opzetters

Betonnen opzetters

Als u houten heipalen gaat gebruiken om een constructie te ondersteunen, is het heel belangrijk dat de heipalen volledig onder het water in de grond worden geplaatst. De houten heipalen moeten dus onder het grondwaterniveau geplaatst worden. Maar hoe zorgen we ervoor dat de houten heipalen volledig onder het grondwaterniveau geplaatst kunnen worden? We hebben immers vaak te maken met het bovenste deel van de paal dat toch boven het grondwaterniveau uitsteekt. In dit geval kan er gebruik worden gemaakt van betonopzetters ook wel betonoplangers genoemd. Deze betonopzetters oftewel betonoplangers zijn als het ware een verlengstuk van de houten heipalen, welke wel boven het grondwaterniveau geplaatst kunnen worden. Hierdoor is er nog steeds een verankerd punt van een heipaal, zonder dat de bovenkant van de houten heipaal boven het grondwaterniveau uit hoeft te steken.

Betonnen opzetters kopen

Er zijn een paar verschillende benaderingen die gebruikt kunnen worden voor het bouwen van paalfunderingen. Deze benaderingen variëren afhankelijk van de bevindingen van het bodemonderzoek en ook van de locatie van waar het werk gedaan moet worden. Vroeger werden houten palen gebruikt voor de paalfunderingen. Toch is het ook veelal gebruikelijk om houten heipalen te gebruiken. In dit geval worden heipalen gebruikt die gemaakt zijn van hout en die tevens voorzien zijn van betonopzetters of betonoplangers, waarna ze in de grond geplaatst kunnen worden.

Een stevige fundering met betonnen opzetters

De bouwkundige structuur van een huis of gebouw moet, om de nodige stabiliteit te bereiken, steunen op een fundering die stabiel is. Paalfunderingen zijn meestal nodig als de grond op de plaats van de constructie vrij zacht is en de vaste fundering in de grond relatief diep ligt. Als het gewicht van de constructie geen overbelasting veroorzaakt, zijn houten palen voorzien van betonopzetters een goede optie voor gebruik als paalfundering. De houten palen moeten te allen tijde volledig onder water kunnen staan. Daarom moet het hoogste punt van de houten palen ten minste 200 millimeter onder het laagste punt van het water blijven.

Betonnen opzetters gebruiken

Voordat u aan de slag gaat met het in de grond slaan van de houten palen, worden de plaatsen waar de palen geheid moeten worden afgebakend met paalpiketten. Vervolgens worden de palen in de aarde geheid. Zelfs als het grondwaterpeil erg laag is, moeten houten palen volledig in het grondwater staan. Dit beschermt het hout tegen verrotting.

Bovenop de houten paalkop in het grondwater wordt een korte paal van gewapend beton gebouwd, de zogenaamde prefab betonnen opzetters of betonnen oplangers. Dit wordt gedaan om de afstand tussen de houten paalkop in het grondwater en de fundering van de constructie te overbruggen. Klik hier voor meer informatie over betonnen opzetters.

Het aanbrengen van opzetters van beton

Omdat deze betonnen opzetters of betonnen oplangers zo diep in de aarde worden gedrukt, zal het hoogste punt van de houten paal altijd onder het niveau liggen waarop het grondwater op zijn ondiepst is. Hierdoor kan er geen zuurstof bij het hout komen, wat weer voorkomt dat er rot in het hout ontstaat. De kosten voor het aanbrengen van opzetters van beton zijn afhankelijk van de prijs van de palen en natuurlijk de opzetters/oplangers.

Heeft u specifieke vragen, neem dan contact met ons op via het contactformulier.